Hạt điều Bình Phước (loại 1)

330,000

0,5kg: 170,000đ

1kg: 330,000đ