Hạt hạnh nhân còn vỏ

350,000

0,5kg: 180,000đ

1kg: 350,000đ

Danh mục: Từ khóa: