Hạt hạnh nhân không vỏ

400,000

0,5kg: 210,000đ

1kg: 400,000đ

Danh mục: