Hạt dinh dưỡng

Hạt chia Úc

450,000

Hạt dinh dưỡng

Hạt dẻ cười Mỹ

370,000

Hạt dinh dưỡng

Hạt hạnh nhân còn vỏ

350,000

Hạt dinh dưỡng

Hạt hạnh nhân không vỏ

400,000

Hạt dinh dưỡng

Hạt Macca Úc (Macadamia Úc)

340,000

Hạt dinh dưỡng

Hạt óc chó Mỹ

300,000

Hạt dinh dưỡng

Hạt thông Mỹ

420,000

Hạt dinh dưỡng

Nhân Macca Úc (Macadamia Úc)

920,000

Hạt dinh dưỡng

Nhân óc chó Mỹ

550,000