Hạt dinh dưỡng

Hạt óc chó Mỹ

300,000

Hạt dinh dưỡng

Hạt thông Mỹ

420,000

Hạt dinh dưỡng

Nhân Macca Úc (Macadamia Úc)

920,000

Hạt dinh dưỡng

Nhân óc chó Mỹ

550,000

Các loại bột

Tinh bột nghệ

800,000
135,000
135,000
135,000

Trà hoa

Trà hoa cúc

135,000

Trà hoa

Trà hoa hồng

135,000